PCM (ในถ่าน) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร


เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์พกพาเกือบทุกชนิดหันมาใช้งานถ่านชาร์จประเภทลิเทียมกันอย่างแพร่หลาย และบ่อยครั้งเรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับการระเบิดของแบตเตอรี่ลิเที่ยม โดยสาเหตุส่วนมากนั้นมักเกิดมาจากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงจนไม่สามารถระบายแรงดันได้ทัน จึงทำให้เกิดการระเบิดออกมา และแต่ละครั้งก็ค่อนข้างรุนแรง เพราะตัวแบตเตอรี่ลิเทียมนั้นมีความจุพลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆมาก ผู้ผลิตแบตเตอรี่เกี่ยวกับอุปกรณ์พกพาจึงได้มีการออกแบบ PCM หรือ Protection Circuit Module ขึ้นมาเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

โดยลักษณะของ PCM นั้นจะเป็นวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กที่ประกอบขึ้นเพื่อตรวจวัดสถานะที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ คือ ป้องกัน ไม่ให้มีการจ่ายกระแสไฟสูงเกินไฟ หรือมีแรงดันไฟเกิน เข้าที่ตัวแบตเตอรี่ ป้องกันการลัดวงจรจากภายนอก หรือเมื่ออุปกรณ์เกิดการลัดวงจร ลดหรือตัดการไหลของกระแสไฟฟ้าเพื่อรักษาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ไม่ให้สูงเกิน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เองที่ทำให้แบตเตอรี่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระเบิด

การเลือกซื้อถ่านชาร์จลิเทียมที่มีการติดตั้ง PCM ไว้ ช่วยให้มั่นใจว่าสินค้าหรืออุปกรณ์ของท่านจะปลอดภัยจากการลัดวงจร หรือระเบิด นอกจากนี้ การซื้อแบตเตอรี่จากผู้ขายที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากเป็นสินค้าปลอม หรือไม่มีแบรนด์ก็ยากที่จะมีการติดตั้ง PCM ในตัวแบตเตอรี่ เพราะตัว PCM ที่มีคุณภาพย่อมมีราคาสูง หรือจำง่ายๆ เลือกสินค้ารับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.2217-2548

ซึ่งแน่นอน เรา SPA battery มีสินค้าประเภทถ่านชาร์จ ไม่เพียงแต่ลิเทียม แต่มีถ่านประเภทอื่นๆอีกเช่น Ni-cd หรือ NI-MH อีกทั้งยังมีแท่นชาร์จถ่านคุณภาพ เรียกว่าครอบถ้วนเลยทีเดียว!


สอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/spabattery
https://www.spabattery.com
หรือ Line : @spabattery นะครับ