Spa Battery พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

 1. รับประกันสินค้าจาก Spa Battery ตามมาตรฐานการใช้งาน 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ ที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
 2. รับประกันสินค้าจาก Spa Battery ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
  การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการใช้งานผิดประเภท และเกิดอุบัติเหตุ ตก หล่นน้ำ หรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
 3. Spa Battery ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการให้การรับประกันการใช้งานตามประเภทสินค้า

สินค้า ระยะเวลาการให้การรับประกัน
แบตเตอรี่กล้อง และ แท่นชาร์จแบตเตอรี่กล้อง 1 ปี
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และ อุปกรณ์เสริม 1 ปี
แบตเตอรี่แห้ง 1 ปี
ถ่านชาร์จ และ แท่นชาร์จถ่าน 6 เดือน
แบตเตอรี่แพ็ค 1 เดือน*
แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ 15 วัน
GPS Tracker 1 ปี

* เนื่องจากเป็นการนำถ่านมาเปลี่ยนใส่อุปกรณ์ต่างๆ แทนถ่านชนิดเดิม ทำให้มีเงื่อนไขการใช้งานที่ต่างจากเดิมค่อนข้างมาก ระยะเวลาการรับประกันจึงสั้นลง
** รายละเอียดการให้การรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
*** สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากบริษัทฯ เท่านั้น

 1. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต โดยจะรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นเวลาตามที่กำหนด นับจากวันที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ
 2. สินค้าที่มีการเคลม ระยะเวลาการรับประกันของสินค้าชิ้นนั้นจะนับต่อจากประกันเดิม ตามประเภทของสินค้าที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
 3. กรณีสินค้ามีปัญหาจากคุณภาพสินค้าหรือการใช้งานที่เกิดจากผู้ผลิตภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง ทางบริษัทฯ ยินดีพิจารณาการคืนสินค้า เพื่อคืนเงินให้กับลูกค้า
  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าได้ส่งกลับมาและพบว่าเป็นปัญหาจริงเท่านั้น โดยลูกค้าต้องแจ้งมาทันทีที่พบปัญหา
 4. การรับประกันสินค้านี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานเครื่องที่ผิดวัตถุประสงค์ ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมเครื่อง หรือความเสียหายทุกกรณีที่ส่งผลให้สินค้ามีการชำรุดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
  หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆทุกกรณี หรือภัยธรรมชาติต่างๆ หรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนรุนแรง หรือทำเครื่องหล่น หรือความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงแก้ไข, ซ่อมแซม ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ
  หรือการใช้อุปกรณ์ประกอบอื่นใดที่มิใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผู้ให้บริการ และไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของชิ้นส่วนภายนอกที่เกิดจากการกระแทก เป็นรอยขีด ข่วน หรือแตกหักในลักษณะต่างๆ

ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 1. อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่สินค้า ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 2. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 3. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน
 6. สติ๊กเกอร์การรับประกันติดที่ตัวสินค้า สูญหาย หรือฉีกขาด หรือถูกทำลาย จนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการรับประกันได้
 7. ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้า (โดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้า) แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า