ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.spabattery.com กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งาน และการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “การใช้บริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (เรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) สำหรับการใช้บริการ 

คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

แบรนด์ Spa Battery และโลโก้ Spa Battery ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท สพาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและการบริการ (เนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท สพาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด ห้ามมิให้ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า

การสั่งซื้อ สามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับสต็อกของสินค้า การยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันวันเวลาในการสั่งซื้อ การค้ำประกันหรือการนำเสนอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการจัดส่ง อาจเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของไปรษณีย์ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา โปรดดูที่การจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม

ข้อตกลงของเรา

เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ อีเมล์นั่นจะเป็นเพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่สมบรูณ์ จนกว่าจะเกิดการชำระเงิน และได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ

การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า

การชำระเงิน

เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของคุณจะถูกหักเพียงครั้งเดียวหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ

รหัสส่วนลด

โปรโมทชั่นส่วนลด หรือ รหัสส่วนลด ในเว็บไซด์ ซึ่งไม่สามารถนำไปเป็นส่วนลด ที่เคาน์เตอร์ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า สามารถใช้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

Spa Battery ไม่มีสิทธิ์ และไม่สามารถทำการใดๆในสินค้าที่ส่งคืน จนกว่าสินค้านั้นๆจะมาถึงคลังสินค้า การคืนเงินอาจทำได้โดยไม่เรียกร้องการคืนสินค้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

ความเสี่ยงจากการสูญหาย

สินค้าที่ทำการซื้อจากSpa Battery จะดำเนินตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าบางชนิดจะไปถึงคุณโดยส่งผ่านทางผู้จัดส่ง

บัญชีของคุณ

หากคุณสั่งซื้อสินค้ากับทาง Spa Battery คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์

Spa Battery ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ โดยไม่จำกัดระยะเวลา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ตั้งขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณ สามารถอ่านได้ที่หน้า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” 

เงื่อนไขการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ Spa Battery ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Spa Battery การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Spa Battery

ขอบเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

การติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ กรุณาติดต่อเราที่   marketonline@sparkinter.com หรือโทร. 02-4340253 ต่อ 161