สัญญาณบอกเหตุ ถ่านชาร์จเริ่มเสื่อมสภาพ

ข้อสังเกตุเล็กๆ น้อยๆ มีอะไรบ้าง

ถึงแม้ว่าถ่านชาร์จสามารถนำมาใช้งานได้มากกว่า 500 รอบ แต่ผู้ใช้ควรทราบว่าอาการอย่างไรที่เรียกว่าถ้าเสื่อมสภาพ หรือถึงเวลาเปลี่ยนถ่านก้อนใหม่แล้ว การสังเกตเบื้องต้นคือเรื่องของอายุถ่าน จริงอยู่ว่าเราอาจมีการดูแลรักษาถ่านเป็นอย่างดี แต่ถ่านชาร์จก็มีอายุของมันเช่นกัน จึงควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทุกๆ 2 ปีนับจากวันที่ซื้อมาใช้ เว้นแต่เราพบว่า แบตเตอรี่ที่ใช้งานนั้น มีลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม เช่น

  • เคยทำตกหล่น มีการกระแทกจนให้แบตเตอรี่เสียรูปไปจากเดิม
  • มีสารเคมีไหลซึมออกมา
  • ชาร์ทไฟไม่เข้า แบตบวม
  • หรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่นั้นหมดไวกว่าปกติ

อาการเหล่านี้ล้วนบ่งบอกว่า ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ได้แล้ว เพราะแบตเตอรี่ที่มีอาการผิดปกติเหล่านี้ มักจะมีความร้อนสูงทั้งในขณะชาร์จไฟและขณะใช้งาน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงไม่ควรใช้งานต่อ และควรเปลี่ยนยกเซ็ทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานอุปกรณ์นั้นด้วย ไม่ควรเปลี่ยนเพียงก้อนใดก้อนหนึ่ง เพราะเมื่อนำแบตเตอรี่เก่า-ใหม่ มาใช้งานร่วมกัน จะส่งผลให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ และทำให้แบตเตอรี่ก้อนใหม่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว


สอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/spabattery
https://www.spabattery.com
หรือ Line : @spabattery นะครับ


** คลิกที่รูป เพื่อไปที่สินค้า **