Spa battery เสนอบริการขนส่งผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน โดยสามารถตรวจสอบค่าส่งได้ในขั้นตอน Check Out เมื่อทำการสั่งซื้อ

สำหรับสินค้าประเภท แบตเตอรี่กล้อง / แบตเตอรี่มือถือ / ถ่านชาร์จ / แท่นชาร์จ

  • ยอดสั่งซื้อ 500 บาทขึ้นไป : ส่งฟรี
  • ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 500 บาท : คิดค่าส่งเพิ่มเติมจากราคาสินค้า

สำหรับกลุ่มสินค้าอื่นๆ เช่น แบตเตอรี่แห้ง / แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

  • ยอดสั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป : ส่งฟรีในกทม.
  • ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท และการจัดส่งต่างจังหวัด  : คิดค่าส่งตามน้ำหนักสินค้า