ทำไมต้องเลือกแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐาน?

ทำไมต้อเลือกแบตเตอรี่คุณภาพ

เหตุผลที่ต้องเลือกแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐาน ? เพื่อความปลอดภัยและให้มั่นใจว่าได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ           มาตรฐานสินค้า ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อแยกระหว่างสินค้าที่มีคุณภาพ และ สินค้าที่ไม่มีคุณภาพออกจากกัน และเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า  โดยปกติหากมองจากภายนอกของสินค้า ผู้บริโภคจะไม่สามารถรู้ได้ว่า สินค้านั้นคุณภาพเป็นอย่างไร จึงทำให้เกิดองค์กรต่างๆขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองมาตรฐานของสินค้า การตรวจสอบจะมีหลากหลายระดับ ระดับชุมชน ระดับชาติ ไปจนถึงระดับนานาชาติ และสินค้าที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตามข้อกำหนดต่างๆ ก็สามารถแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานบนตัวสินค้าได้           สำหรับสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทย มีหน่วยงานที่ดูแลการตรวจสอบมาตรฐาน คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. โดยสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ มอก. ซึ่งการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน นอกจากจะบ่งบอกว่าสินค้ามีคุณภาพแล้ว ยังเชื่อถือได้ถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วย           ซึ่งที่ Spa Battery แบตเตอรี่ของเราผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง               […]

Read More…

6 วิธีเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟ

แบตเตอรี่สำรองไฟ , วิธีเลือกซื้อแบตแห้ง

6 วิธีเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟที่ดี “แนะนำวิธีซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟที่ดี” เมื่อพูดถึง “แบตเตอรี่สำรองไฟ” อาจจะมีบางคนที่ยังสงสัยว่าคือแบตอะไร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ถ้าพูดว่า แบตแห้ง , แบตเตอรี่ เครื่อง ups , แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน หรือแบตเตอรี่ 6V , 12V น่าจะพอนึกภาพออกกันบ้าง เพราะแบตเหล่านี้วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา จนเราคาดไม่ถึง วันนี้ Spa battery มี 6 วิธีในการเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟที่ดีมาแนะนำครับ เทียบขนาดของแบตเตอรี่ให้เข้ากับพื้นที่ที่วางแบตในอุปกรณ์ ดูข้อมูล Volt และ Ah ของแบตเตอรี่เดิม โดย Volt จำเป็นต้องเท่ากับแบตเดิม แต่เรื่องความจุ Ah สามารถเลือกใกล้เคียงหรือมากกว่าสเปคเดิมได้ แบตเตอรี่สำรองไฟ ต้องมีความคงทน แน่นหนา ไม่ควรมีรอยบุบ หัก หรือแตก ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าแบตเตอรี่แห้ง สำรองไฟ อย่าเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟจากราคาที่ถูก เพราะแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาน บริการหลังการขายควรมีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี ทำไมต้องเลือกใช้แบตเตอรี่สำรองไฟของ SPA Battery […]

Read More…