ทำไมต้องเลือกแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐาน?

ทำไมต้อเลือกแบตเตอรี่คุณภาพ

เหตุผลที่ต้องเลือกแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐาน ? เพื่อความปลอดภัยและให้มั่นใจว่าได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ           มาตรฐานสินค้า ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อแยกระหว่างสินค้าที่มีคุณภาพ และ สินค้าที่ไม่มีคุณภาพออกจากกัน และเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า  โดยปกติหากมองจากภายนอกของสินค้า ผู้บริโภคจะไม่สามารถรู้ได้ว่า สินค้านั้นคุณภาพเป็นอย่างไร จึงทำให้เกิดองค์กรต่างๆขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองมาตรฐานของสินค้า การตรวจสอบจะมีหลากหลายระดับ ระดับชุมชน ระดับชาติ ไปจนถึงระดับนานาชาติ และสินค้าที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตามข้อกำหนดต่างๆ ก็สามารถแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานบนตัวสินค้าได้           สำหรับสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทย มีหน่วยงานที่ดูแลการตรวจสอบมาตรฐาน คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. โดยสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ มอก. ซึ่งการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน นอกจากจะบ่งบอกว่าสินค้ามีคุณภาพแล้ว ยังเชื่อถือได้ถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วย           ซึ่งที่ Spa Battery แบตเตอรี่ของเราผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง               […]

Read More…