3 เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำรองไฟ

อย่างที่เราทราบกันว่าแบตเตอรี่ มีหน้าที่เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของพลังงานเคมี และเมื่อนำมาใช้งาน พลังงานที่อยู่ในรูปเคมีจะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้า

ปัจจุบันคนมักจะนิยมใช้งานทั้งแบตเตอรี่แบบน้ำและแบตเตอรี่แบบแห้ง ซึ่งแบตเตอรี่แบบน้ำ คือแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดที่มีส่วนประกอบของโลหะผสมตะกั่วกับพลวง หลายคนคงคุ้นเคยกับแบตเตอรี่น้ำที่ใช้สตาร์ทรถยนต์กันมาบ้างแล้ว แบตประเภทนี้ผู้ใช้งานต้องหมั่นตรวจสอบและเติมน้ำกลั่น เพื่อรักษาแบตเตอรี่ ซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่แบบแห้ง หรือแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดชนิดซีลที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มักพบใช้งานอยู่ใน ไฟฉุกเฉินสำหรับส่องทางเดิน, ป้ายทางออก, ป้ายหนีไฟ, เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply: UPS) อย่างระบบสำรองไฟในอาคาร หรือสำนักงานต่างๆ

 3 เรื่องที่ต้องรู้ สำหรับมือใหม่และคำถามที่มักพบกันบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่สำรองไฟ และ การเลือกใช้เครื่องชาร์จให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง รักษาแบตเตอรี่ให้คงทนใช้งานได้ยาวนาน

  1. จะต้องทราบ ว่าแบตเตอรี่ที่ต้องการชาร์จ เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด แบตเตอรี่ต่างชนิดกันจะมีระบบชาร์จไฟที่ต่างกัน ไม่ควรนำเครื่องชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่ต่างชนิดกันมาใช้งาน
  2. ตรวจสอบขนาดแรงดันไฟฟ้า(volt) ของแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จให้ตรงกัน รวมถึงขนาดกระแสไฟฟ้า(Amp) ที่ใช้สำหรับชาร์จต้องมีความเหมาะสมตามชนิดของแบตเตอรี่ที่นำมาชาร์จ และต้องไม่สูงเกินกว่าที่แบตเตอรี่จะรับได้
  3. การเลือกแท่นชาร์จโดยดูจากการใช้งาน โดยแบ่งเป็น 2ประเภท คือ การใช้งานแบบ Cycle used คือ การ ใช้งานแบตเตอรี่เป็นรอบ คือชาร์จไฟเพื่อนำไปใช้งาน และหลังจากใช้งานก็มีการนำแบตเตอรี่กลับมาชาร์จ เช่น การชาร์จรถไฟฟ้า ส่วนอีกแบบคือการใช้งานแบบ Standby used   แบตเตอรี่จะมีการชาร์จไฟตลอดเวลาแม้จะไม่มีการใช้งาน โดยในแบบ standby นี้จำเป็นต้องชาร์จไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าแบบแรกเพื่อป้องกันการเกิดโอเวอร์ชาร์จ(Over Charged)

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำรองไฟ ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเติมพลังงานไฟฟ้าเข้าในแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดี มีมาตรฐานรับรองสินค้า เพื่อความปลอดภัยยังเป็นส่วนสำคัญที่จะยืดอายุการใช้งานอีกด้วย เปลี่ยนให้เรื่องแบตเตอรี่ที่คิดว่ายาก เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย เหมือนมีที่ปรึกษาใกล้ๆ ตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จได้ที่ FB : https://www.facebook.com/spabattery
Line : @spabattery หรือโทร. 02-434-0253 ต่อ 152